مکان یار
مکان یار

کلیسای ارامنه آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز

کلیسای ارامنه آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز

کلیسای ارامنه
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز سابق

این بنا در سال ۱۸۷۰ میلادی جهت بانک شاهی ساخته شد ولی در سال ۱۹۰۳میلادی از سوی ارامنه ابتیاع گردید و در اختیار خلیفه گری گذاشته شد. خلیفگری تبریز در حال حاضر بوسیله شورایی زیر نظر کشیش آوانس ملقب به باکرات ملکونیان اداره می شود. این خلیفه گری در تبریز بر سه کلیسا، یک مدرسه، یک کودکستان، یک موزه و یک باشگاه ورزشی نظارت دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید