هر روز!
هر روز!

کم رویی ادب نیست کم رویی ادب نیست

کم رویی ادب نیست 
 
 کم رویی ادب نیست

کم رویی ادب نیست

 کم رویی ادب نیست      حتما شما هم به مادرهایی برخورده اید که به بچه های بی سرو صدا و گوشه گیری که تربیت کرده اند افتخار می کنند. این بچه ها نه حرف می زنند نه بازی می کنند و نه مثل بچه های دیگر اهل شیطنت هستند. آنها حتی جرأت نمی کنند با هم سن و سال های خودشان بجوشند و به احتمال زیاد در برقراری ارتباط با سایر کودکان مشکل دارند.
اگر شما هم فکر می کنید این ادب است باید بگوییم این کمرویی است و نوعی مشکل روحی است که باید درمان شود. کمرویی اساسا رفتاری است اکتسابی و آموخته شده، برای درمان و بر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید