مکان یار
مکان یار

کنیسه کلیمیان شیراز آدرس: ایران - فارس - شیراز بلوار شهید

کنیسه کلیمیان شیراز
آدرس: ایران - فارس - شیراز بلوار شهید دستغیب، پشت پایانه اتوبوسرانی، انتهای کوچه شهید حسین قهرمانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید