هر روز!
هر روز!

کهکشان چرخ ارابه - مجله علمی ایران : کهکشان چرخ

کهکشان چرخ ارابه - مجله علمی ایران : کهکشان چرخ

کهکشان چرخ ارابه - مجله علمی ایران
: کهکشان چرخ ارابه
: مجله علمی ایران : در نگاه اول شاید این جسم سماوی به دلیل ظاهر بیضی شکل و اتصالات پره مانندش شبیه چرخ سبد خرید به نظر برسد، اما این تصویر در حقیقت نمایشگر ” کهکشان چرخ ارابه ” است.
به گزارش : این کهکشان که به نام ESO 350-40 نیز شناخته شده، بخشی از یک گروه کهکشان در فاصله بیش از ۴۰۰ سال نوری از زمین در صورت فلکی سنگ تراش است.
در تصویر تلسکوپ فضایی هابل از این کهکشان می توان دو کهکشان دیگر را نیز در سمت چپ آن مشاهده کرد. حلقه حاشیه بزرگ کهکشان چرخ ارابه تا بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری گسترش یافته و شامل مناطق ستاره ساز و مملو از ستارگان به شدت درخشان و بزرگ است.
شکل این کهکشان در نتیجه اختلال گرانشی ناشی از عبور یک کهکشان کوچک تر از میان کهکشان بزرگتر ایجاد شده که گاز و غبار بین ستاره ای را فشرده ساخته و منجر به حرکت موج وار شکل گیری ستاره در سطح یک حوضچه شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید