مسیر سبز
مسیر سبز

کودکان ژاپنی با لگو،آینده کشورشان را ساختند

کودکان ژاپنی با لگو،آینده کشورشان را ساختند

کودکان ژاپنی با لگو،آینده کشورشان را ساختند
        : یک شرکت دانمارکی به مناسبت پنجاهمین سالگرد بازی لگو، کارگاهی را ترتیب داد که در آن بیش از 5000 کودک با استفاده از تعداد 18 میلیون بلوک لگو تصور خود را از آینده ژاپن به تصویر کشیدند.

 این نمونه کارها سپس به توکیو آورده شده و به صورت یک نقشه سفید به نمایش گذاشته شدند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید