مکان یار
مکان یار

کوهای مریخی (منیاتوری) نهبندان آدرس: ایران - خراسان جنوبی - نهبندان

کوهای مریخی (منیاتوری) نهبندان آدرس: ایران - خراسان جنوبی - نهبندان

کوهای مریخی (منیاتوری) نهبندان
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - نهبندان حدود ۱۰ کیلومتر پس از نهبندان به سمت شهدا، مسیر نهبندان به دهستان میغان

این کوه های زیبا از نوع رسوبی هستند و به علت فرسایش سریع در برابر باد و باران به شکل دندانه دندانه و پر از لبه ها و چاک های مکرر در آمده اند که بومیان این منطقه به سبب شکل غیر عادیشان، از آنها با عنوان کوههای “مریخی” نیز یاد می کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید