مکان یار
مکان یار

کوه خواجه (کوه اوشیدا، کوه رستم،کوه نور، کوه موعود،کوه باطنی) آدرس:

کوه خواجه (کوه اوشیدا، کوه رستم،کوه نور، کوه موعود،کوه باطنی) آدرس:

کوه خواجه (کوه اوشیدا، کوه رستم،کوه نور، کوه موعود،کوه باطنی)
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - زابل ۳۰ کیلومتری جنوب غربی زابل

کوه خواجه قلعه ای عظیم و دژ شهری منحصر به فرد از دوره اشکانیان و ساسانیانه. این کوه از سنگ های بازالت سیاه رنگ تشکیل شده و با ارتفاع ۶۰۹ متر از سطح دریا، مثل جزیره ای در میان دریاچه هامون قرار گرفته. مزار خواجه مهدی یکی از دوستداران علوی روی این کوهه و دلیل نام گذاریش هم همینه. در حاشیه کوه خواجو تعداد زیادی آثارباستانی وجود داره. این آثار شامل مجموعه ی کاخ ها، قلعه کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان، خانه شیطان، بناهای منفرد آرامگاهی و قبرستان، کاخ کوه خواجه، قلعه کافرو، آتشکده، کهن دژ، کک کوهزاد و قلعه کافران که مربوط به دوره اشکانیان - ساسانیانه و به خاندان سورن تعلق داشته . کوه خواجه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارتیان، در منطقه سیستان قرار داره و یکی از مهم ترین آثار دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامیه.‬

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید