هر روز!
هر روز!

کوه‌های ارمنستان کوه‌های ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի լեռներ) ارتفاع متوسط

کوه‌های ارمنستان کوه‌های ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի լեռներ) 
 ارتفاع متوسط

کوه‌های ارمنستان
کوه‌های ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի լեռներ)
ارتفاع متوسط کشور ارمنستان از سطح دریا ۵۹۰۰ فوت (۱۸۰۰ متر) می‌باشد. تنها کمتر از ۱۰٪ سرزمین ارمنستان دارای ارتفاع کمتر از ۳۳۰۰ فوت ارتفاع دارند و در حدود نیمی از مساحت این کشور سرزمین‌هایی با ارتفاع ۳۳۰۰ تا ۶۶۰۰ متر پوشیده شده است.
بلندترین قله ارمنستان قله آراگاتس یا آلاگیاز است که در شمال غرب این جمهوری واقع شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید