مسیر سبز
مسیر سبز

کوچک ترین مرد جهان / عکس کوچک ترین مرد دنیا

کوچک ترین مرد جهان / عکس 
 کوچک ترین مرد دنیا

کوچک ترین مرد جهان / عکس
کوچک ترین مرد دنیا در اردن زندگی می کند.

 آقای یونس الکائت کوچک ترین مرد دنیا در اردن زندگی می کند که با 64 سانتیمتر لقب کوچک ترین مرد جهان را به خود اختصاص داده است.کائت به دلیل ضعیف بودن ماهیچه های پای خود قادر به راه رفتن نمی باشد و با چرخ دستی برقی رفت آمد می کند.

نکته جالب در اینجا است که آقای کائت یک مغازه خوار بار فروشی دارد واز این طریق امرار معاش می کند و قصد دارد با همسری مناسب به زودی ازدواج کنند.

منبع: تابناک باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید