مکان یار
مکان یار

کویر درانجیر آدرس: ایران - یزد - بافق شمال غربی بافق

کویر درانجیر آدرس: ایران - یزد - بافق شمال غربی بافق

کویر درانجیر
آدرس: ایران - یزد - بافق شمال غربی بافق

کویر درانجیر که در شرق استان یزد واقع شده است، سومین منطقه مهم کویری یزد به شمار می رود. مساحت تقریبی آن ۱۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید