مکان یار
مکان یار

کویر وحیبا مسقط | Desert Vahiba آدرس: عمان - مسقط Unnamed

کویر وحیبا مسقط | Desert Vahiba آدرس: عمان - مسقط Unnamed

کویر وحیبا مسقط | Desert Vahiba
آدرس: عمان - مسقط Unnamed Road، Oman

این کویر یه بیابون خیلی بزرگ هست که میتونین در اون شتر سواری کنین و تجربه ی شیرینی هم از اون داشته باشین.
این کویر بسته به نوری که بهش تابیده میشه متفاوته و میتونین در میان راه هم توقف کنین و از قهوه سیاه و خرمای عمانی هم نوش جان کنین.اگر شما هم به مکان های کویری علاقه دارین تو سفرتون به این شهر روی ریگ های روان شتر سواری، درست کردن کباب و یا دراز کشیدن روی شن ها در شب زیر نور ستاره هارو تجربه کنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید