نوروزی
آروم و عادیآروم و عادی
نوروزی

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: ✔ کتابهایی

 لینک
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: ✔ کتابهایی

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند:
✔ کتابهایی که می‌خوانید ...
✔ انسان هایی که ملاقات می‌کنید ...
✫• خواندن بی اندیشه بیهوده است و اندیشه بدون خواندن خطرناک.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید