هر روز!
هر روز!

کیف های کارتونی ولی واقعی/عکس : کیف های کارتونی ولی

کیف های کارتونی ولی واقعی/عکس : کیف های کارتونی ولی

کیف های کارتونی ولی واقعی/عکس
: کیف های کارتونی ولی واقعی/عکس
: به گزارش زیرمیزی;ایا این کیف های چشم نواز و یبا از کارتون های دیزنی به بیرون پریدن؟؟
به گزارش : این طور به نظر میرسد ولی این کیف ها کاملا واقعی هستند و فقط شباهت زیادی به کارتون دارند به طوریکه انسان یا دیدن این عکس ها فکر میکند که بر روی عکس با فوتوشاپ تغییراتی ایجاد شده است.
این کیف های فوق العاده توسط زوج طراح تایلندی Rika Lin و Chay Su طراحی و ساخته شده است و هدف اصلی ان ها رسیدن به درجه ای از شباهت به کارتون است که مخاطب فکر کند که در حال دیدن یک نقاشی دو بعدی است و به نظر میرسد که در این کار هم کاملا موفق بوده اند.
بدون شک اگر کسی بتواند یکی از اینها را در خیابان بر دوش خود بیاندازد توجه همه را به خود جلب خواهد کرد.
این ایده به گفته خود طراح وقتی به ذهن او خطور کرد که همکاران و طراحان نزدیک به او در حال ترسیم کیف رویایی خود بر روی کاغذ بودند.از انجا طراحان این کیف به فکر ساخت یک کیف که با رویا درامیخته شده باشد افتادند.
بعد از چندین ماه کار سخت بالخره برند کیف ان ها با نام”خروج از کاغذ” با ساخت این کیف شروع به کار کرد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید