هر روز!
هر روز!

کیم کارداشیان چگونه به عربستان رفت+عکس ستاره جنجالی هالیوود"کیم کارداشیان"

کیم کارداشیان چگونه به عربستان رفت+عکس ستاره جنجالی هالیوود"کیم کارداشیان"

کیم کارداشیان چگونه به عربستان رفت+عکس
ستاره جنجالی هالیوود"کیم کارداشیان" با حجاب بر روی کاور شماره جدید مجله "هیا" ظاهر شد تا با این ترفند بتواند دل عربستانی های مخالبف حضور او را بدست بیاورد.
او با با پوشیدن لباس سفید عربی شات های با حجاب برای این مجله مشهور عربی گرفت و در مصاحبه با این مجله اعلام کرد : امیدوارم با رعایت حجاب دولت عربستان به من اجازه سفر به این کشور اسلامی را بدهد.
کیم کارداشیان چگونه به عربستان رفت+عکس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید