هر روز!
هر روز!

گاز گرفتن در کودکان گاز گرفتن در کودکان : گاز

گاز گرفتن در کودکان گاز گرفتن در کودکان : گاز

گاز گرفتن در کودکان
گاز گرفتن در کودکان : گاز گرفتن در کودکان
: گاز گرفتن در کودکان
: به نام یگانه عالم
به گزارش : یکی از مسائلی که باعث رنجش خاطر والدین عزیز می شود، گاز گرفتن کودک است.
اولین اقدام علت یابی است و باید علت گاز گرفتن کودک را جستجو نمود و در این امر باید صبور باشید و آرامش خود را حفظ نمائید.
گام بعدی آگاهی دادن به کودک است. یعنی با او صحبت کنید و بگوئید این کار خوب نیست و ایجاد درد می کند و به او بگوئید که باید برای ابراز احساساتش صحبت کند نه اینکه گاز بگیرد. 
و باید کودک را از شرایط و موقعیتهایی که این کار را انجام می دهد دور نگه دارید. و سعی نمائید از رفتارهای خوب کودک تعریف و تمجید کنید و او را بیشتر در آغوش بگیرید و مورد نوازش قرار دهید تا راه ابراز و بیان احساساتش را یاد بگیرد.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید