هر روز!
هر روز!

گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان گام

گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان 
 گام

گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان
گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان : گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان
: گام به گام در مسیر شکوفایی استعداد کودکان

: به گزارش : شخصیت هر انسانی تحت تاثیر دوران کودکی وی شکل می گیرد. در روان شناسی رشد گفته می شود از آن جا که انسان در هر مرحله از زندگی خود به یک وضعیت روانی که خاص آن مرحله است، می رسد و سپس وارد مرحله بعد می شود، شناسایی این مراحل و تلاش برای به ثبات رساندن وضعیت کودک توسط والدین ، نقش موثری در سلامت روانی وی در دوران بزرگسالی خواهد داشت. طبیعی است که هر کودکی بنا به ویژگی های شخصیتی و الگوهای تربیتی که طبق آن بزرگ شده است، این مراحل را طی می کند. برای مثال در مرحله اول که از تولد تا یک سالگی است، نوزاد باید اعتماد پیدا کند یعنی بتواند به مادر و محیط اطراف خود اعتماد کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید