مسیر سبز
مسیر سبز

گران‌ترین فرش‌ های جهان +عکس بازار خبر: گران‌ترین فرش‌های دنیا

گران‌ترین فرش‌ های جهان +عکس 
 بازار خبر: گران‌ترین فرش‌های دنیا

گران‌ترین فرش‌ های جهان +عکس
بازار خبر: گران‌ترین فرش‌های دنیا گردآوری شده است. فرش‌هایی به غایت زیبا، کم‌یاب، کلاسیک و تاریخی که خواهید دید قیمت‌‌هایشان سر به فلک می‌زنند.

قالیچه ابریشیم اصفهان – قیمت: 4 میلیون و 450 هزار دلار
 

 
فرش زیگلر – قیمت: 182 هزار و 500 دلار
 
 

زیگلر محل – قیمت: 170 هزار و 500 دلار
 
 
 
ساروق فراهان – قیمت: 74 هزار و 500 دلار
 
 
 
زرهی پرتغالی – قیمت: 80 هزار و 500 دلار
 
 
 
محتشم کاشان – قیمت: 92 هزار دلار
 
 
 
فرش اردبیل (زیگلر) – قیمت: 98 هزار و 500 دلار
 
 
 
فرش اصفهان – قیمت: 116 هزار و 500 دلار
 
 
 
قالیچه اوشاک – قیمت: 158 هزار و 500 دلار
 
 

فرش تبریز – قیمت: 68 هزار و 500 دلار


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید