مکان یار
مکان یار

گردشگاه شهید آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد بین راه فیروزآباد

گردشگاه شهید
آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد بین راه فیروزآباد - فراشبند

گردشگاه شهید در شهرستان فیروزآباد در استان فارس واقع شده.
این منطقه حفاظت شده که در بین راه فیروزآباد - فراشبند واقع شده از گردشگاه های دیدنی شهرستان فیروزآباد بوده و زیستگاه گونه های نادری از پرندگان مهاجر و حیوانات وحشیه. این گردشگاه بازدیدکنندگان بسیاری داشته و همواره مورد توجه مسافران و اهالی بومی شهرستان های کازرون و فیروزآباد بوده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید