هر روز!
هر روز!

گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 اعلام شد گروه بندی

گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 اعلام شد گروه بندی

گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 اعلام شد
گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 اعلام شد
: گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 اعلام شد
: روش نوین برگزاری و گروه بندی مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ اعلام شد.
به گزارش : طرفداری- فدراسیون جهانی والیبال فرمت نوین و گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018 را اعلام کرد. مرحله بین قاره ای لیگ جهانی 2018 در پنج هفته برگزار خواهد شد و هر تیم یک بار با 15 تیم دیگر بازی خواهد کرد و در نهایت شش تیم برتر به مرحله فینال راه پیدا می کنند.
گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:
هفته نخست: گروه اول: استرالیا، فرانسه، ایران و ژاپن گروه دوم: آمریکا، چین، آرژانتین و بلغارستان گروه سوم: روسیه، کره جنوبی، کانادا و لهستان گروه چهارم: آلمان، صربستان، برزیل و ایتالیا
هفته دوم: گروه اول: بلغارستان، استرالیا، روسیه و صربستان گروه دوم: ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و برزیل گروه سوم: آرژانتین، ایران، کانادا و ایتالیا گروه چهارم: لهستان، فرانسه، چین و آلمان
هفته سوم: گروه اول: کانادا، استرالیا، آمریکا و آلمان گروه دوم: ایتالیا، ژاپن، بلغارستان و لهستان گروه سوم: ایران، چین، روسیه و برزیل گروه چهارم: صربستان، آرژانتین، کره جنوبی و فرانسه
هفته چهارم: گروه اول: ایتالیا، استرالیا، چین و کره جنوبی گروه دوم: آرژانتین، آلمان، ژاپن و روسیه گروه سوم: صربستان، آمریکا، ایران و لهستان گروه چهارم: بلغارستان، فرانسه، کانادا و برزیل
هفته پنجم: گروه اول: آرژانتین، استرالیا، لهستان و برزیل گروه دوم: ژاپن، کانادا، چین و صربستان گروه سوم: ایران، آلمان، بلغارستان و کره جنوبی گروه چهارم: ایتالیا، آمریکا، فرانسه و روسیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید