مطالب جالب!
مطالب جالب!

گزارشی دیدنی از عجیب ترین مسابقات جهان مسابقه بیکاری

گزارشی دیدنی از عجیب ترین مسابقات جهان 
 مسابقه بیکاری

گزارشی دیدنی از عجیب ترین مسابقات جهان
مسابقه بیکاری بیکاری معضلی است که در این بحران اقتصادی موجب آسیب روحی بسیاری بوده است و این مسابقه فرصتی شمرده شده تا کمی به روحیه این افراد پرداخته شود. ایجاد تخته ای که با نقاشی بر آن زبان اعتراض به تصویر تبدیل شود و در بخشی دیگر وسایل محیط کار مانند یک تلفن فکس وسیله مسابقه پرتاب می شود تا بدین ترتیب هر کس که مسافت بیشتری پرتاب کند امتیاز بیشتری دریافت کرده وجایزه مسابقه از آن او خواهد بود.

مسابقه ترکیدن شیشه های پلاستیکی داغ با تنفس! این هم نوعی از مسابقه است که البته "گئورگ" 18 ساله با ترکاندن سه بطری پلاستیکی داغ به ترتیب در 23 و 16  و 13 ثانیه بهترین رکورد ها را برای خود ثبت کرده است.

مسابقه شکلک البته شاید همه ما در درآوردن شکلک توانایی داشته باشیم اما این مسابقه ظاهرا توانایی بیشتری را می طلبد. در واقع شمایل صورت به کلی تغییر می کند و هر شخص باید این قابلیت را داشته باشد تا شکل صورت خود را با ادایی که در می آورد به کلی تغییر دهد. می توانید نمونه برتر این افراد را در تصویر ببینید.

مسابقه کشتی انگشتان پا این هم نوعی ابتکار در مسابقه است که اولین سال برگزاری آن به 1976 در دربی شایر انگلیس باز می گردد. هر چند قوانین بسیار پیچیده ای دارد که دانستنش به ما کمک نمی کند اما دیدن برگزاری چنین مسابقه ای باید جالب باشد.

مسابقه صعود از درخت خرما شاید این دست کار ها، متداول و درنظر اول چندان سخت به نظر نرسد. اما اگر یک بار شاهد برگزاری این مسابقه در اندونزی و در روز استقلال شان باشید، می توانید سختی صعود از درخت های خرمای این منطقه را بدون کمک وسیله ای به خوبی درک کنید.

مسابقه پرتاب تخم مرغ این مسابقه از اول برای بسیار از مردم جذابیت داشته است. در واقع از زمانی که انسان از دیدن چنین صحنه هایی به وجد آمده برگزاری این مسابقات نیز به ظاهر جذاب بوده است. چه می شود کرد بعضی از قیافه افرادی که مورد اصابت جسمی شکننده و قابل ترکیدن مانند تخم مرغ قرار می گیرند، خنده بر لبانشان جاری است. حال تصور کنید در میدانی از پرتاب تخم مرغ باشید!

فوتبال در لجن و گل در حالی که بهبود زمین های فوتبال با شرایط بسیار مطلوب در دنیای فوتبال امری بسیار مهم تلقی می شود و هر روزه با درنظر گرفتن چمن های ویژه این زمین ها وشرایط نگهداری آن ها این بحث جای خود را در مسائل برگزاری مسابقات بیشتر باز می کند، مسابقات فوتبالی هم برگزار می شود که نه تنها نوع چمن مهم نیست که اصلا نباید چمنی در کار باشد مگر آن چمن را ببندیم به آب تا تلی از گل و لجن جمع شود. این هم مسابقه در گل است دیگر!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید