پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

گزارش تازه از مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ

 لینک
گزارش تازه از مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ

گزارش تازه از مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ آلمان

به تازگی مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ در کشور آلمان ، مردم را شگفت زده کرده .شیئی بزرگ که از بالای شهر عبور میکرد بدون آن که کوچکترین صدایی از خود تولید کند .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#آلمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید