پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا
 لینک
Strange-UFO-appears-above-Munich-Germany-Poster.jpg

گزارش تازه از مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ آلمان

به تازگی مشاهده یک پشقاب پرنده در بالای شهر مونیخ در کشور آلمان ، مردم را شگفت زده کرده .شیئی بزرگ که از بالای شهر عبور میکرد بدون آن که کوچکترین صدایی از خود تولید کند .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#آلمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید