مسیر سبز
مسیر سبز

گزارش تصویری: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خبرگزاری مهر: راهپیمایی

گزارش تصویری: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 
 خبرگزاری مهر: راهپیمایی

گزارش تصویری: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن
خبرگزاری مهر: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن صبح دیروز (یکشنبه) با حضور گسترده مردم تهران برگزار شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید