مسیر سبز
مسیر سبز

گفتگوی خواندنی با دوبلور «اوشین» باشگاه خبرنگاران جوان: "مهوش افشاري"

گفتگوی خواندنی با دوبلور «اوشین» 
 باشگاه خبرنگاران جوان: "مهوش افشاري"

گفتگوی خواندنی با دوبلور «اوشین»
باشگاه خبرنگاران جوان: "مهوش افشاري" مدير دوبلاژ پيشكسوت سيما و صدا پيشه "اوشين" در خصوص حضور كمرنگ خود در اين مجموعه و حضور تنها در سه قسمت اين سريال حضور داشتند گفت: در مجموعه "اوشين" به دليل فوت پدر "مريم شيرزاد"، او به سفر رفت و من به جاي وي دوبله "اوشين" را برعهده گرفتم.

وي افزود: "مريم شيرزاد" به دليل فوت پدر خود نتوانست چند ماهي سركار بيايد و مدير دوبلاژ اين سريال "ژاله علو" از من خواست كه صدا‌پيشگي نقش "اوشين" را برعهده گيرم.

"افشاري" تصريح كرد: "ژاله علو" از "مريم شيرزاد" خواست كه بر سر كار بياييد ولي او گفت من شرايط كار كردن را ندارم و اين نقش را به شخص ديگري دهيد.

 

*مردم متوجه تغيير صدا نشدند
 
صدا‌پيشه "جيمبو" با اشاره به اين مطلب كه "اوشين" چند گوينده عوض كرده، اظهار داشت: در "اوشين" به دليل نشان دادن دوران پيري، كودكي و جواني چند دوبلور عوض كرد و مردم نيز اعتراضي به اين مسئله نكردند و همه دوبلورها به خوبي از عهده كار برآمدند.

"افشاري" در خصوص اعتراض مردم به صداي او به دليل گويندگي نقش "اوشين" به جاي "مريم‌شيرزاد" گفت: مردم متوجه تغييرات نشدند و هنوز دوبله قسمتهاي زيادي از "اوشين" با صداي "مريم شيرزاد" نگذشته بود كه مردم بخواهند اعتراض كنند.
 
*مشكلي با حضور مجدد "مريم شيرزاد" نداشتم
 
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه دوباره نقش به "مريم شير‌زاد" داده شد، افزود: بعد از اينكه حال "مريم‌شيرزاد" بهبود يافت او "با "ژاله علو" تماس گرفت و خواست كه دوباره صدا‌پيشگي "اوشين" را برعهده گيرد و "ژاله علو" گفت: كه بايد من موافق باشم.

مدير دوبلاژ آثار ماندگار انيميشن ادامه داد: "شيرزاد" طي نماسي با من دوست داشت كه در اين كار حاضر شود و من هم با جان و دل پذيرفتم.

"افشاري" خاطرنشان كرد: هيچگونه اعتراضي در خصوص اينكه چرا من صدا‌پيشه بودم يا شخص ديگري نبوده و دوبلورهاي "اوشين" نيز به دليل قرار گرفتن در شرايط متفاوت سني بايد عوض مي‌شد.

وي با اشاره به دوبله مجموعه "پسر شجاع" گفت: در سريال "پسر شجاع"، "نادره سالار‌پور" گويندگي كرد و بعد از 20 قسمت من دوبله آن نقش را برعهده گرفتم كه بسيار هم مورد استقبال قرار گرفت و معتقدم همين امر ارزشمند است كه هر دوبلوري بتواند كار خود را درست انجام دهد و ديگر حرفها جايي ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید