هر روز!
هر روز!

گلچین سخنان آناتول فرانس گلچین سخنان آناتول فرانس : گلچین

گلچین سخنان آناتول فرانس 
 گلچین سخنان آناتول فرانس : گلچین

گلچین سخنان آناتول فرانس
گلچین سخنان آناتول فرانس : گلچین سخنان آناتول فرانس
: گلچین سخنان آناتول فرانس
دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.
 

به گزارش : جملات آناتول فرانس
 
تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.
 

سخنان آناتول فرانس
 
خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی.
 

جملات آناتول فرانس
 
تمام کتاب های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت ناکی خسته کننده می باشند.
 

جملات آناتول فرانس
 
خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.
 

سخنان آناتول فرانس
 
دانشمند کسی است که فرق میان "من می دانم" و "من می پندارم" را می داند.
 

جملات آناتول فرانس
 
نقص مهم امپراتوریهای بزرگ دنیا این بود که قوانین را مغزهای قوی برای مردان قوی می نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی گرفتند.

جملات کوتاه آناتول فرانس
 
زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می ماند.
 

جملات دلپذیر از آناتول فرانس
 
در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست.
 

جملات قصار از آناتول فرانس
 
تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده تر از هر جواهری است.
 

سخنان دلپذیر آناتول فرانس
 
در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ.
 

سخنان آناتول فرانس
 
هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.
 

سخنان آناتول فرانس
 
در نظام دیکتاتوری، دارایی یکی از امور برازنده است. در نظام دموکراسی، دارایی تنها امر برازنده است.
 

سخنان آناتول فرانس
 
مذهب خدمت بزرگی به عشق نمود زمانی که آن را گناه نامید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید