مکان یار
مکان یار

گنبد نمکی مورجان آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد گنبد ن&#1605

گنبد نمکی مورجان آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد گنبد ن&#1605

گنبد نمکی مورجان
آدرس: ایران - فارس - فیروزآباد

گنبد نمکی مورجان در استان فارس واقع است. این کوه نمکی در نزدیکی روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده است. گنبد نمکی مورجان در شمال غرب روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی رخنمون یافته است. از نظر تقسیمات کشوری این روستا در دهستان دادنجان، بخش میمند شهرستان فیروز آباد واقع شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید