اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

گودرزی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان شد علیرضا خلیلی‌نیا دبیر

گودرزی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان شد 
 علیرضا خلیلی‌نیا دبیر

گودرزی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان شد
علیرضا خلیلی‌نیا دبیر هئیت مدیره باشگاه نفت آبادان در مورد جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه اظهار داشت: با توجه به تصمیمی که امروز هیئت مدیره گرفت، قرار شد ناصر گودرزی به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شود. به گزارش فارس، از مسعود رضائیان نیز به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی باشگاه نفت یاد شده بود اما ظاهرا به دلیل بحث بازنشستگی ترجیح داده شد تا گودرزی مدیرعامل شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید