هر روز!
هر روز!

گیاهان توانایی انجام محاسبات ریاضی دارند! جان

گیاهان توانایی انجام محاسبات ریاضی دارند! 
 
 جان

گیاهان توانایی انجام محاسبات ریاضی دارند!

جان اینس از محققان این پروژه که نتایج آن در مجله لایف منتشر شده اظهار داشت: مدلهای ریاضیاتی نشان می دهد که حجم نشاسته مصرفی طی شب با تقسیم در فرآیندی که دربرگیرنده مواد شیمیایی برگ است محاسبه می شود.

پرندگان از روشهای مشابهی برای حفظ سطح چربی در طول مهاجرت استفاده می کنند.

دانشمندان با مطالعه گیاه آرابیدوپسیس از خانواده شب بویان که به عنوان گیاه مدل برای این آزمایشگاه درنظر گرفته می شود، به چنین نتایجی دست یافته اند.

در طول شب که گیاه نمی تواند انرژی را از نور خورشید گرفته تا دی اکسید کربن را به قند و نشاسته تبدیل کند باید ذخایر نشاسته خود را تنظیم کرده تا اطمینان حاصل کند که این منابع تا طلوع خورشید باقی می ماند.

آزمایشهای انجام شده توسط دانشمندان در مرکز جان اینس، نورویچ نشان می دهد که گیاهان مصرف نشاسته خود را بسیار با دقت تنظیم می کنند، گیاه باید به عنوان یک بخش محاسباتی یک محاسبه ریاضی انجام دهد تا مصرف نشاسته خود را به صبح برساند.

آلیسون اسمیت رئیس این گروه تحقیقاتی گفت: در حقیقت گیاهان این ریاضیات را به یک روش ساده شیمیایی انجام می دهند اما صرف انجام دادن این محاسبات ریاضی ما را شگفت زده کرده است.

وی افزود: این محاسبات پایین تر از سطح متوسطه است اما مسئله مهم انجام این محاسبات ریاضی توسط گیاهان است.

در طول شب مکانیسمهای داخل برگ اندازه ذخیره نشاسته را می سنجد، اطلاعات درباره زمان از ساخت داخلی گیاه که شبیه ساعت بدنی انسان است گرفته می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید