هر روز!
هر روز!

یائسگی در دوران جوانی یائسگی در دوران جوانی :

یائسگی در دوران جوانی 
 
 یائسگی در دوران جوانی :

یائسگی در دوران جوانی

یائسگی در دوران جوانی : یائسگی در دوران جوانی
: یائسگی در دوران جوانی
: به گزارش : ماهنامه دنیای سلامت - ریحانه بصیرت*: در این مقاله در ارتباط با مرحله حساس از زندگی خانم ها صحبت می شود. مرحله ای که برای اغلب خانم ها هراس انگیز است. یائسگی برخلاف اسمش به معنای یاس از زندگی نیست. این دوران که اغلب بین 48-52 سال رخ می دهد، یک روند بیولوژیک طبیعی بدن است که باعث می شود نگرانی های یک خانم در مورد بارداری و قاعدگی به پایان برسد. اما حس زنانگی را خاموش نخواهد کرد. تحقیقات نشان می دهد طول عمر بعد از یائسگی تقریبا برابر با سال های عادت ماهیانه (متوسط 30 سال;) است. چه اتفاقاتی در بدن رخ می دهد که منتج به یائسگی می شود؟ به موازات افزایش سن، به تدریج تخمدان ها هورمون های تنظیم کننده قاعدگی (یعنی استروژن و پروژسترون;) کمتری تولید می کنند و با گذشت زمان، بلوغ تخمک در تخمدان ها هم مختل شده و از طرف دیگر افزایش هورمون پروژسترون پس از تخمک گذاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد (پروژسترون هورمونی است که بدن را برای ب&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید