هر روز!
هر روز!

یاران ایرانی امام رضا علیه السلام یاران ایرانی امام

یاران ایرانی امام رضا علیه السلام 
 
 یاران ایرانی امام

یاران ایرانی امام رضا علیه السلام

یاران ایرانی امام رضا علیه السلام : یاران ایرانی امام رضا علیه السلام
: یاران ایرانی امام رضا علیه السلام

: آغاز
سابقه تشیع در میان ایرانیان به دوران رسول اعظم الهی می رسد. با آنکه دوران پیشوایان پاک شیعه به لحاظ حاکمیت دشمنان کینه توز اسلام و اهل بیت، از سیاه ترین بسترهای تاریخ تشیع به شمار می آید. اما بهره های علمی و معنوی ایرانیان از رهبران معصوم و یاری آنان در مآخذ تاریخی چشمگیر است. این ریشه ی اعتقادی که برگرفته از حس حق جویی و آزاد منشی ایرانی است، چنان استقبالی[1] را از امام رضا علیه السلام در شهر های ایرانی به نمایش گذاشته است. که در بستر تاریخ به عنوان یک سند افتخار جاویدان خواهد ماند. وصف یاران ایرانی امام رضا و حتی آوردن نام همه ی آنان در یک نوشتار دشوار است. از این رو در این نوشته به معرفی آن دسته از یاران ایرانی حضرت امام رضا علیه السلام که آغاز نامشان با حرف الف باشد، به گونه ای کوتاه بسنده می شود.

1. ابراهیم بن محمد همدانی – مولی همدانی[2]
معروفیت او به این نام از آن روست که حضرت امام رضا علیه السلام در نوشته از وی به مولی همدانی یاد می کند. وی از دلباختگان امامت و ولایت به شمار می آید؛ زیرا نام مولی همدانی در زمره ی یاران سه معصوم دیده می شود.[3] و این افتخاری است که او را از دیگر همگنان خود برجسته می سازد. پس از شهادت امام رضا علیه السلام از امام جوادعلیه السلام بهره می برد. و پس از آن حضرت نیز در گروه یاران امام علی النقی علیه السلام جای می گیرد. ابراهیم بن محمد در زمره ی وکلای امام هادی علیه السلام است.[4] او چهل بار به زیارت خانه خدا می رود.
منبع : pcparsi.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید