مطالب جالب!
مطالب جالب!

یکی دخترا یکی…. (طنز) یکی دخترا مهربونند یکی خرس مهربون

یکی دخترا یکی….. (طنز)
یکی دخترا مهربونند یکی خرس مهربون
یکی دخترا قشنگ راه میرند یکی تنسی تاکسی۲
یکی موهای دخترا قشنگه یکی آنه شرلی
یکی خونه شما (دخترا ) قشنگه یکی خونه مادربزرگه
یکی دخترا سفیدند یکی سفید برفی
یکی گوشهای دخترا قشنگه یکی گوشهای زیزی گولو
یکی دخترا خوشگلند یکی پلنگ صورتی
یکی دخترا زبلند یکی ملوان زبل
یکی من و دخترا با هم خوبیم یکی تام وجری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید