مطالب جالب!
مطالب جالب!

یک نگاهت به من آموخت معنی کور شدن را گره

یک نگاهت به من آموخت 
 معنی کور شدن را گره

یک نگاهت به من آموخت
معنی کور شدن را گره ها میفهمند
سخت است بالا بروی ساده بیای پایین
قصه ی تلخ مرا سرسره ها میفهمند
یک نگاهت به من آموخت که درحرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها میفهمند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید