هر روز!
هر روز!

استانداردهای محل نگهداری اسب استانداردهای محل نگهداری اسب

استانداردهای محل نگهداری اسب 
 
 استانداردهای محل نگهداری اسب

استانداردهای محل نگهداری اسب

استانداردهای محل نگهداری اسب اصطبل : از آنجائی که اسب بیشتر اوقات شبانه روز را در اصطبل بسر می برد محل نگهداری او باید دارای شرایط زیر باشد : - آفتابگیر باشد ، تا هم خود اسب و هم محیط اطراف او در معرض تابش نور خورشید بوده و در معرض امراض ناشی از عدم تابش نور قرار نگیرد. اسب بطور مداوم خود را تخلیه میکند و محیطی مناسب برای رشد و نمو میکروبها بوجود می آورد و میکروب امراضی از قبیل کزاز در محیط آلوده اصطبلی بدون نور آفتاب ، براحتی زندگی می کنند.
- دارای فضای کافی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید