هر روز!
هر روز!

پاورلیفتینگ WPC IRAN : پاورلیفتینگ WPC IRAN با سلام خدمت

پاورلیفتینگ WPC IRAN
: پاورلیفتینگ WPC IRAN با سلام خدمت شما ورزشکاران پاورلیفتینگ این بار با ۲ خبر داغ از پاورلیفتینگ WPC
پاورلیفتینگ WPC IRAN : پاورلیفتینگ WPC IRAN
: پاورلیفتینگ WPC IRAN
 
به گزارش : بابک غضبانی توانست وزنه ۴۱۰ kg را اسکوات کند. بابک غضبانی هم اکنون ۱۲۳ کیلو گرم وزن بدنش می باشد. مهدی فاطمی نیز توانست وزنه۴۱۰ kg را اسکوات کند . مهدی فاطمی هم اکنون ۱۱۰ کیلوگرم وزن بدنش می با شد.

محمد باقری نیز تنها با پوشیدن بریف توانست ۳۴۰ کیلو گرم را به راحتی اسکوات کند. مهراب فاطمی نیز که دیشب برای کوچینگ مهدی آمده بود ۲۸۰ کیلو گرم را بدون آمادگی و بدون تمرین ۳ بار اسکوات زد. (بدون لوازم . فقط کمر بند )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید