مکان یار
مکان یار

کاروانسرای محمدآباد آدرس: ایران - قزوین - الوند‎ کاروا&#1606

کاروانسرای محمدآباد آدرس: ایران - قزوین - الوند‎ کاروا&#1606

کاروانسرای محمدآباد
آدرس: ایران - قزوین - الوند‎

کاروانسرای محمدآباد از جمله بناهای جالبی است که طرح داخل و خارج آن با هم اختلاف کلی دارند. این اختلاف مربوط به نمای ضلع جنوبی خارج کاروانسرا است . نمای اصلی کاروانسرا عبارت است از یک سردر قوس دار در وسط که در هر طرف آن سه غرفه قرار دارد. از انتهای بازوهای دو طرف سردر دیواری به طول ۲۰/۱۶ متر به طرف شمال پیش می رود و به دیوار پشت اتاق های واقع در ضلع جنوبی کاروانسرا منتهی می گردد . از محل تقاطع دیوار پشت اتاق ها به طول ۸۵/۱۱ متر تا گوشه های جنوب شرقی و جنوب غربی امتداد میابد و با رسیدن به دو برج آجری مدور که در دو کنج قرار دارند پایان میابد. به این ترتیب نمای اصلی کاروانسرا دارای یک طرح پنج ضلعی و دو برج مدور می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید