بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان الزهرا کرمان نی‌نی‌بان: بیمارستان الزهرا با 71 تخت

بیمارستان الزهرا کرمان
نی‌نی‌بان: بیمارستان الزهرا با 71 تخت فعال یک بیمارستان نیمه دولتی است. این بیمارستان در بخشهای زنان و زایمان، قلب، جراحی عمومی، داخلی، آنژیوگرافی، اطفال و...فعالیت می کند. هزینه زایمان در این بیمارستان با تعرفه نیمه دولتی ارائه می شود.آدرس : خیابان کارگر - نبش کارگر 14 تلفن32233811اگر در بیمارستان الزهرا کرمان زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای دولتی کرمان اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید