بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه بجنورد، شبکه بهداشت نی‌نی‌بان: آزمایشگاه شبکه بهداشت بجنورد

آزمایشگاه بجنورد، شبکه بهداشت
نی‌نی‌بان: آزمایشگاه شبکه بهداشت بجنورد یکی از مراکز مجهز در امر مشاوره ازدواج، غربالگری نوزادان و آزمایشهای دوران بارداری است. این آزمایشگاه در بخشهای بیوشیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، انگل شناسی، میکروب شناسی، ایمنی شناسی و...مشغول ارائه خدمات است. آزمایشگاه شبکه بهداشت بجنورد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی این شهر فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری و غربالگری های نوزاد می توانید به این مرکز مراجعه کنید.آدرس: خیابان حرتلفن: 32221444اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.برای مشاهده لیست آزمایشگاههای بجنورد اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید