مکان یار
مکان یار

بیمارستان آستارا آدرس: ایران - گیلان - آستارا Gilan Province، Astara،

بیمارستان آستارا
آدرس: ایران - گیلان - آستارا Gilan Province، Astara، Motahari، Iran

این بیمارستان تازه تاسیس شده و در امتداد بلوار خرمشهر آستارا قرار داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید