بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج نی‌نی‌بان: بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
نی‌نی‌بان: بیمارستان تامین اجتماعی سنندج یکی دیگر از بیمارستانهای دولتی این شهر است که خدمات زنان و زایمان را با تعرفه دولتی ارائه می کند. این بیمارستان با ظرفیت 160 تخت در بخشهای زنان و زایمان اطفال، جراحی عمومی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورولوژی ، مغز و اعصاب ، قلب و نورولوژی و بخشهای ویژه، سی سی یو، آی سی یو، و ان آی سی یو و درمانگاههای تخصصی و خدمات پاراکلینیک ؛ آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی،پاتوبیولوژی،کلونوسکوپی و... مشغول ارائه خدمات به شهروندان سنندجی است. بیمارستان تامین اجتماعی سنندج دارنده گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت IMQ ایتالیا و مدیریت کیفیت ISO ٩٠٠١-٢٠٠٠ از شرکت RW-TUV آلمان  هم هست.آدرس: بلوار پاسداران –خیابان شهید تعریف ـ خیابان هدایت – مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستانتلفن: 33249015اگر در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، می توانید تجربه هایتان را با خواننده های به اشتراک بگذارید. نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای دولتی در سنندج  که خدمات زنان و زایمان ارائه می کنند، اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید