مکان یار
مکان یار

بیمارستان سلمان فارسی بوشهر | Salman Farsi Hospital-Boushehr آدرس: ایران

بیمارستان سلمان فارسی بوشهر | Salman Farsi Hospital-Boushehr آدرس: ایران

بیمارستان سلمان فارسی بوشهر | Salman Farsi Hospital-Boushehr
آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان سبز آباد، سه راه خیابان تامین اجتماعی

بیمارستان سلمان فارسی واقع در استان بوشهر و وابسته به سازمان تامین اجتماعی با ۲۰۰ تخت که در سال ۱۳۷۵ شمسی راه اندازی شده. این بیمارستان دارای درجه یک ارزشیابی بیمارستانیه. هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های CCU، ارولوژی، جراحی زنان و زایمان، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، ICU جراحی، اطفال، جراحی عمومی، ICU داخلی، NICU، نوزادان، داخلی مغز، قلب، post ccu، ارتوپدی، عفونی، گوش حلق و بینی، اتاق عمل، زایمان، لیبر، اورژانس و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید