هر روز!
هر روز!

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر
شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر هنرمند چینی Bijian Fan با خلاقیت خود در ساخت پرندگان ، آبزیان ، گیاهان و خزندگان کاغذی ضد آب ، جای خالی آن ها را  در برکه ها و  پارک های آبی که خالی از این گونه جانداران هست را به گونه ای زیبا  و خلاقانه پر می کند! در ادامه شاهد این تصاویر زیبا باشید.
 
شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید