هر روز!
هر روز!

زندگینامه سعدی افشار : زندگینامه سعدی افشار : زندگینامه

زندگینامه سعدی افشار : زندگینامه سعدی افشار 
 : زندگینامه

زندگینامه سعدی افشار
: زندگینامه سعدی افشار
: زندگینامه سعدی افشار
: نام و نام خانوادگی : سعدی افشار
به گزارش : متولد : 1313
وفات : 30 فروردین سال 1392 
سمت : بازیگر کمدی که در نمایش های سیاه بازی 

زندگی : 
: سعدی افشار یا سعدالله رحمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید