هر روز!
هر روز!

کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی! کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی!

کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی! کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی!

کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی!
کاریکاتور/ باگت خوری فرانسوی!
 
طرح از پیتر پیسمسترویچ                                                   منبع:politicalcartoons

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید