هر روز!
هر روز!

کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی! کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی!

کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی! کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی!

کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی!
کاریکاتور/ بالا رفتن دمای گرانی!
 
طرح اتز پاول کنستانتین                                                منبع: politicalcartoons

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید