هر روز!
هر روز!

زندگینامه حضرت خضر : زندگینامه حضرت خضر : زندگینامه

زندگینامه حضرت خضر : زندگینامه حضرت خضر 
 : زندگینامه

زندگینامه حضرت خضر
: زندگینامه حضرت خضر
: زندگینامه حضرت خضر
: : حضرت خضر(ع) از انبیا ء الهی است . از فرمایش امام صادق علیه السلام چنین بر می آید که حضرت خضر را خدا به سوی قومش مبعوث فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و کتاب های او دعوت می کرد.
به گزارش : از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکی می نشست، زمین سبز و خرم می گشت و دلیل نامش، خضر(سبز) نیز همین است. زندگی او، از قبل از زمان موسی تا زمان حاضر، و ادامهٔ زندگیش تا آخر الزمان، مورد اتّفاق مسلمانان است. مجموعهٔ روایات، مؤیّد آن است که طولانی ترین عمر را در میان فرزند آدم دارد. 
گفته اند حضرت خضر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید