مکان یار
مکان یار

بیمارستان امام رضا آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان

بیمارستان امام رضا آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان

بیمارستان امام رضا آمل
آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان امام رضا

یکی از بیمارستان های آمل با ارائه کلیه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی می باشه که در خیابون امام رضا قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید