بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه پویش رشت نی‌نی‌بان: یکی دیگر از آزمایشگاههای تشخیص

آزمایشگاه پویش رشت
نی‌نی‌بان: یکی دیگر از آزمایشگاههای تشخیص طبی والبته مورد تایید پزشکان متخصص رشت آزمایشگاه پویش است.آدرس: میدان گلسار- میدان باستانی شعار- روبروی درمانگاه صابرین – مجتمع پزشکی جاوید- طبقه همکفتلفن: 33114381اگراین آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.برای مشاهده لیست آزمایشگاههای شهر رشت اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید