مکان یار
مکان یار

درمانگاه امیرالمومنین آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان نور،

درمانگاه امیرالمومنین آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان نور،

درمانگاه امیرالمومنین آمل
آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان نور، میدان فجر

یکی از درمانگاههای مجهز آمل، درمانگاه امیرالمومنین در خیابون نور، میباشه که به صورت شبانه روزی خدمات درمانی ارائه میدهن و هم اینکه در این مرکز جراحی های کوچیک هم صورت میگیره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید