مکان یار
مکان یار

درمانگاه بندرکنگ آدرس: ایران - هرمزگان - بندرکنگ خیابان شهید رجایی

درمانگاه بندرکنگ
آدرس: ایران - هرمزگان - بندرکنگ خیابان شهید رجایی

اگه خدایی نکرده تو این شهر دچار بیماری ای شدین، می تونین به این درمونگاه که تو خیابون شهید رجایی قرار گرفته مراجعه کنین.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید