هر روز!
هر روز!

جدیدترین پیامک عاشقانه (213) : جدیدترین پیامک عاشقانه (213)

جدیدترین پیامک عاشقانه (213) : جدیدترین پیامک عاشقانه (213)

جدیدترین پیامک عاشقانه (213)
: جدیدترین پیامک عاشقانه (213)

:  
اقیانوسها و جزایر را در می نوردم ، کنار تو می نشینم با تو سخن می گویم
به گزارش : بر موهایت دست می کشم ، دستهایت را در دستهایم می گیرم و برمی گردم
بی آنکه مرا دیده باشی . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
هنوز هم از بین کارهای دنیا
دل بستن به دلت
بیشتر به دلم میچسبد . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
عشق یعنی روح را آراستن
بیشمار افتادن و برخاستن !
هر که با عشق آشنا شد مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد!
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
“ﻣﺮﮒ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ
“ﻓﺎﺻﻠﻪ” ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
خدا
” تو ” را که می آفرید
حواسش پرت آرزوهای “من” بود
شدی همان آرزوی من . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
ناسپاس از عشق پاکت نیستم
من که عمری با خیالت زیستم
دوستت دارم به جان تو قسم
روی حرفم تا ابد می ایستم!
* * پیامک عاشقانه و خفن * *
روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد
سالها رفت و دل من سنگ نشد
ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود
نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
مَردی که عَطر ِ تو را زده بود
در خیابان از کنارم گذشت
و این یعنی : قتل غیر عمد . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
دوست داشتنت
تنها کار “عاقلانه ای” است که
از “دلم” بر می آید !
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
یه روز یکی وارد زندگیت میشه که از تمام کسایی که ترکت کردن
به خاطر رفتنشون تشکر میکنی . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
تاریخ برای من فقط یک سلسله دارد
سلسله ی موی تو . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
چون طفل سِرتِقی که می کِشَدَش مادرش به خاک
دل خواسته تو را و برایم نمی خرند . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
پیش از تو هیچ اقیانوسی را ندیده بودم عمود برزمین بایستد . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
تمامی مرگ ها تنها دو دسته اند :
مردی نفس نمی کِشَد
و زنی که حرف ، نمی زند . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
می ترسم
کسی نه خودت را
که دوست داشتنت را از من بگیرد !
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
و چه انتظار بزرگی است
اینکه بدانی
پشت هر “دوستت دارم”
چقدر دوستت دارم . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
نگران نباش
نمی شود دوستت نداشت
لجم هم که بگیرد از دستت
دفترچه ی خاطراتم
پر از فحش های عاشقانه میشود !
****************************************
درخت هم که باشی
من
دارکوبی می شوم که هفتاد و سه بار در دقیقه
تو را می بوسد . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
نالیدن از این فاصله ها کار قلم نیست
در خانه ی ما جز غم دوری تو غم نیست
افسانه نگو چگونه دست از تو کِشم من ؟
من عاشق چشمان تو ام! دستِ خودم نیست . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
مرد رویایی کسیه که حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادین
شب نذاره از تو بغلش جم بخوری و بگه : آشتی نکردیما !
ولی “من” بدون “تو” خوابم نمیبره
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
زندگی را بی بهانه میخواستم
ولی غافل از اینکه داشتن تو
قشنگترین بهانه ام شد . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
نخواستنت رو بلد نیستم
نداشتنت رو یادم نده . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
عشق یعنی
وقتی دور هستید دلتنگ شوید
اما
از درون احساس گرما کنید
چون در قلبتان به هم نزدیکید . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند
چون من که آفریده ام از عشق
جهانی برای تو
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
دیشب خدا آروم صدام کرد و گفت : خوابی ؟
عشقت داره قربون یکی دیگه میره
اونوقت تو راحت خوابیدی !؟ … لبخندی زدم و گفتم :
“خدا جونم ” ، این همون مخلوقی هست
کـه وقتی آفریدیش ، به خودت آفرین گفتی . . .
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم
پیش شان سر بر نمی آرم ، رعایت می کنم !
این دهان باز و چشم بی تحرک را ببخش
آن قدر جذابیت داری که حیرت می کنم
 
*******جدیدترین پیامک عاشقانه********
 
ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ
ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﺳﻪ
ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ
ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺲ ﺗﺤﺴﯿﻨﻪ
ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﮑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ
ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﺗﺸﮑﺮﻩ …
ﻭﻟﯽ …
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ !؟
ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ …
ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌیه
 
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید