مکان یار
مکان یار

پاسارگاد (مقبره کورش) آدرس: ایران - فارس - شیراز ۳کیلومتری غرب

پاسارگاد (مقبره کورش) آدرس: ایران - فارس - شیراز ۳کیلومتری غرب

پاسارگاد (مقبره کورش)
آدرس: ایران - فارس - شیراز ۳کیلومتری غرب جاده شیراز-اصفهان

کورش کبیر به عنوان بنیانگذار سلسه هخامنشی در سال ۵۴۶ قبل از میلاد مسیح، پایتخت جدید فرمانروایی قدرتمند خود را در ۱۳۰ کیلومتری شمال شیراز کنونی به نام پاسارگاد ساخت. در طول تاریخ از پاسارگاد جز مقبره کورش، که اکنون در سه کیلومتری غرب جاده شیراز – اصفهان واقع شده است، اثری باقی نیست. در کاوش های باستان شناسی به این نتیجه رسیدند که در ساخت پاسارگاد ترکیبی از معماری های آناتولی و بین النهرین و ایران به صورت ماهرانه با یکدیگر تلفیق شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید